Investigació i recerca

Plantilles d’investigació per l’assistència biopsicosocial de la persona consultant

Valoració

 • Document de valoració clínica
 • Exploració analítica del símptoma
 • Exploració global
 • Valoració de la Disease
 • Exploració visió i impressió general
 • Anamnesis alimentació
 • Anamnesis excrecions
 • Anamnesis medicaments
 • Exploració cardiorrespiratòria
 • Exploració patró respiratori
 • Exploració postural
 • Exploració faixa abdominal
 • Exploració visceral
 • Valoració de posicionament i de mobilitat d’extremitats inferiors
 • Test de posicionament i mobilitat d’extremitats superiors
 • Exploració del posicionament i mobilitat de la columna
 • Exploració de tensions miofascials
 • Exploració de la mobilitat en bipedestació
 • Valoració del Illness
 • Taula de sensacions doloroses
 • Experiència subjectiva associada al símptoma
 • Exploració arbre familiar
 • Exploració cronograma clínic
 • Valoració del Sickness
 • Valoració ocupacions i activitats afectades
 • Valoració funcions afectades
 • Raonament clínic
 • Diagnòstic
 • Sol·licitud de proves complementàries

Tractament

 • Document d’objectius de tractament
 • Document d’estratègies d’assistència
 • Document de pla de tractament
 • Document de proposta de tractament

Consentiment informat i protecció de dades

Rebuig de tractament

Informe clínic