Fisioteràpia

La paraula fisioteràpia deriva del llatí physis therapeia, és a dir, el tractament per medis naturals. Lluny del tradicional enfoc purament biomèdic del cos avui en dia la fisioteràpia s’orienta a una visió més integral de la persona, posant atenció tant als aspectes biològics del cos com a l’experiència psicològica de la ment i a les implicacions sistèmiques de l’entorn. Aquest model es coneix com a model biopsicosocial del procés salut-malaltia-atenció.