Curs integratiu d’art, salut i natura (edició 2024)