Servei

Dolor

 
Motius de consulta

Dolències, mals i patiments.

 
Preguntes freqüents

Com percebo aquest dolor? Com es comporta? Què significa per mi? Quina intenció beneficiosa té? Què puc fer per millorar?

 

Descripció

Actualment existeix un consens entre diferents disciplines en definir el dolor com una percepció modulada a diferents nivells del nostre sistema nerviós: perifèric, medul•lar i cerebral. Això fa que el poguem abordar des de diferents vies utilitzant una gran varietat de tècniques de desensibilització mitjançant medis físics (com la teràpia manual, l'acupuntura, canvis de temperatura, l'exercici), químics (l'alimentació i fàrmacs) i psicològics (pedagogia i psicoteràpia).